Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΦΟΒΕΡΟ!! ......... TRY THIS OUT -HE / SHE TALKS - This is Fun!‏

Πληκτρολογείτε .... Μιλάει ...Η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει τώρα! Αυτό είναι καταπληκτικό.Δοκιμάστε το και δείτε! Αυξήστε την ένταση. Θα πει οτιδήποτε πληκτρολογείτε. βέβαια δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό! Όταν μετακινείτε το ποντίκι γύρω, τα μάτια της ακολουθούν το δείκτη. Όταν γράφετε κάτι στο αριστερό χώρο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Πες το», το λέει! Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα πρόσωπα κάνει την ομιλία και τη γλώσσα που μιλούν. Τεχνολογία! Ουάου! ΦΟΒΕΡΟ!! .... You Type....She speaks...technology has far surpassed me!!! This is amazing. Try it and see!! Turn up the volume. She will say anything you type. I sure don't know how they do this! When you move the mouse around, her eyes follow the pointer. When you write something in the left space and then click on 'Say it,' she says it! You can also change persons doing the talking and the language they speak. Technology! Wow !! CLICK HERE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου