0101010101010
Η μεξικανή υπηρέτρια ζήτησε αύξηση αποδοχών.